Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • English
 • Français (French)
 • Español (Spanish)
 • >>
 • >
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • <
 • <<
 • Página 2 / 4  (total 40)
 • RECORDES EUROPEOS

Yellowfin Tuna
Yellowfin Tuna
2015.07.07
Barracuda
Barracuda
2015.09.21
Pejeperro
Pejeperro
2015.10.24
Angler
Angler
2015.12.28
White Grouper
White Grouper
2016.04.17
Red Porgy
Red Porgy
2016.06.22
Grouper
Grouper
2016.07.29
Dourade
Dourade
2016.08.16
Bacalao
Bacalao
2016.09.10
Bacalao
Bacalao
2016.09.11
Badejo
Badejo
2016.10.10
Mero
Mero
2017.04.13
 • >>
 • >
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • <
 • <<
 • Página 2 / 4  (total 40)
 • RECORDES EUROPEOS