Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • 4
 • 3
 • 2
 • <
 • <<
 • Page 4 / 4  (total 44)
 • EUROPEAN RECORDS

Almaco Jack
Almaco Jack
2018.07.20
Redbanded Seabream
Redbanded Seabream
2018.08.31
Dolphin Fish
Dolphin Fish
2018.09.20
Zebra Seabream (W)
Zebra Seabream (W)
2018.10.09
Sea Bass (Pole spear)
Sea Bass (Pole spear)
2018.12.31
Ballan Wrasse
Ballan Wrasse
2019.05.11
Sharpsnout Seabream
Sharpsnout Seabream
2019.06.26
Barred Hogfish
Barred Hogfish
2019.07.02
 • 4
 • 3
 • 2
 • <
 • <<
 • Page 4 / 4  (total 44)
 • EUROPEAN RECORDS