Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • <
 • <<
 • Page 5 / 6  (total 63)
 • EUROPEAN RECORDS

European Sea Bass
European Sea Bass
2020.09.24
Barred Hogfish
Barred Hogfish
2020.09.28
Plaice (Pole Spear)
Plaice (Pole Spear)
2020.10.08
Red Scorpionfish
Red Scorpionfish
2020.12.05
Cusk
Cusk
2021.03.14
Thicklip Grey Mulet
Thicklip Grey Mulet
2021.03.21
Leerfish (Pole Spear)
Leerfish (Pole Spear)
2021.03.23
Ling
Ling
2021.03.31
Pollock
Pollock
2021.09.08
Red Mullet
Red Mullet
2021.11.26
Spotted Sea Bass
Spotted Sea Bass
2022.02.08
Red Scorpionfish
Red Scorpionfish
2022.03.10
 • >>
 • >
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • <
 • <<
 • Page 5 / 6  (total 63)
 • EUROPEAN RECORDS