Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

  • 6
  • 5
  • 4
  • <
  • <<
  • Page 6 / 6  (total 63)
  • EUROPEAN RECORDS

Turbot
Turbot
2022.05.29
White Trevally
White Trevally
2022.07.23
Yellowfin Tuna
Yellowfin Tuna
2022.12.03