Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • <
 • <<
 • Page 4 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award

Denti
Denti
2008.00.03
Dentex
Dentex
2008.00.04
Thon Rouge
Thon Rouge
2008.05.30
Pagre Commun
Pagre Commun
2008.08.00
Rouget
Rouget
2008.10.29
Congre
Congre
2008.11.22
Redbanded Seabream
Redbanded Seabream
2009.00.01
Denti
Denti
2009.00.02
Redbandead Seabream
Redbandead Seabream
2009.00.03
Denti
Denti
2009.01.00
Cabillaud
Cabillaud
2009.01.18
Aiglefin
Aiglefin
2009.02.20
 • >>
 • >
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • <
 • <<
 • Page 4 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award