Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • <
 • <<
 • Page 9 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award

Badroie
Badroie
2014.11.07
Cardine Franche
Cardine Franche
2016.02.27
Bar
Bar
2016.07.12
Merlu
Merlu
2016.07.24
Hllibut
Hllibut
2016.08.24
Saint Pierre
Saint Pierre
2016.09.12
Merou Blanc
Merou Blanc
2017.01.28
Maquereau
Maquereau
2017.05.05
Saint Pierre
Saint Pierre
2017.10.28
Bar
Bar
2018.03.00
Dentex
Dentex
2018.04.29
Turbot
Turbot
2019.09.05
 • >>
 • >
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • <
 • <<
 • Page 9 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award