Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • <
 • <<
 • Página 2 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award

Lubina
Lubina
1997.12.24
Lubina
Lubina
2000.02.01
Polvo
Polvo
2000.05.11
Lubina
Lubina
2001.12.26
Lubina
Lubina
2002.01.01
Pollock
Pollock
2003.05.01
Salmon
Salmon
2003.08.18
Urta
Urta
2004.00.01
Lubina
Lubina
2004.08.15
Palometon
Palometon
2005.01.00
Maragota
Maragota
2005.05.31
Pink Dentex
Pink Dentex
2005.07.01
 • >>
 • >
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • <
 • <<
 • Página 2 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award