Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • <
 • <<
 • Página 8 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award

Mero Rojo
Mero Rojo
2012.11.09
Mullet
Mullet
2012.12.11
Corvina
Corvina
2012.12.18
Mero
Mero
2013.01.02
Pulpo
Pulpo
2013.04.12
Tonguefish
Tonguefish
2013.05.04
Triggerfish
Triggerfish
2013.07.14
Truta
Truta
2013.08.17
Sargo
Sargo
2013.10.02
Sargo
Sargo
2013.10.13
Mero
Mero
2014.00.01
Black Seabream
Black Seabream
2014.03.15
 • >>
 • >
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • <
 • <<
 • Página 8 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award