Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • <
 • <<
 • Página 9 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award

Angler
Angler
2014.11.07
Megrim
Megrim
2016.02.27
Lubina
Lubina
2016.07.12
Merluza
Merluza
2016.07.24
Hallibut
Hallibut
2016.08.24
San Pedro
San Pedro
2016.09.12
Mero Blanco
Mero Blanco
2017.01.28
Sarda
Sarda
2017.05.05
San Pedro
San Pedro
2017.10.28
Lubina
Lubina
2018.03.00
Dentudo
Dentudo
2018.04.29
Turbot
Turbot
2019.09.05
 • >>
 • >
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • <
 • <<
 • Página 9 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award