Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • <
 • <<
 • Página 4 / 9  (total 106)
 • Meritorious Catches

Atun Rojo
Atun Rojo
2008.05.30
Pargo
Pargo
2008.08.00
Salmonete
Salmonete
2008.10.29
Congrio
Congrio
2008.11.22
Urta
Urta
2009.00.01
Pink Dentex
Pink Dentex
2009.00.02
Urta
Urta
2009.00.03
Pink Dentex
Pink Dentex
2009.01.00
Bacalao
Bacalao
2009.01.18
Haddock
Haddock
2009.02.20
Poulpo
Poulpo
2009.05.09
Pulpo
Pulpo
2009.06.04
 • >>
 • >
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • <
 • <<
 • Página 4 / 9  (total 106)
 • Meritorious Catches