Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • <
 • <<
 • Página 7 / 9  (total 106)
 • Meritorious Catches

Labogante
Labogante
2011.12.02
Lompo
Lompo
2012.04.08
Crab
Crab
2012.06.17
Turbot
Turbot
2012.06.19
Santollo
Santollo
2012.07.13
Goraz
Goraz
2012.07.20
Peto
Peto
2012.09.04
Sargo Bicudo
Sargo Bicudo
2012.09.07
Mero Rojo
Mero Rojo
2012.11.09
Mullet
Mullet
2012.12.11
Corvina
Corvina
2012.12.18
Mero
Mero
2013.01.02
 • >>
 • >
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • <
 • <<
 • Página 7 / 9  (total 106)
 • Meritorious Catches