Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • 9
 • 8
 • 7
 • <
 • <<
 • Página 9 / 9  (total 106)
 • Meritorious Catches

Hallibut
Hallibut
2016.08.24
San Pedro
San Pedro
2016.09.12
Mero Blanco
Mero Blanco
2017.01.28
Sarda
Sarda
2017.05.05
San Pedro
San Pedro
2017.10.28
Lubina
Lubina
2018.03.00
Dentudo
Dentudo
2018.04.29
Turbot
Turbot
2019.09.05
Peto
Peto
2019.10.28
Bacoreta
Bacoreta
2019.10.30
 • 9
 • 8
 • 7
 • <
 • <<
 • Página 9 / 9  (total 106)
 • Meritorious Catches