Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • <
 • <<
 • Página 2 / 5  (total 54)
 • RECORDES EUROPEOS

Barracuda
Barracuda
2015.09.21
Angler
Angler
2015.12.28
White Grouper (W)
White Grouper (W)
2016.04.17
Red Porgy
Red Porgy
2016.06.22
Grouper
Grouper
2016.07.29
Bacalao
Bacalao
2016.09.10
Bacalao
Bacalao
2016.09.11
Badejo
Badejo
2016.10.10
Mero
Mero
2017.04.13
Verrugato
Verrugato
2017.06.01
Bacoreta
Bacoreta
2017.06.12
Sargo Bicudo
Sargo Bicudo
2017.06.18
 • >>
 • >
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • <
 • <<
 • Página 2 / 5  (total 54)
 • RECORDES EUROPEOS