Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • <
 • <<
 • Página 2 / 5  (total 58)
 • RECORDES EUROPEOS

White Grouper (W)
White Grouper (W)
2016.04.17
Red Porgy
Red Porgy
2016.06.22
Grouper
Grouper
2016.07.29
Bacalao
Bacalao
2016.09.10
Bacalao
Bacalao
2016.09.11
Badejo
Badejo
2016.10.10
Mero
Mero
2017.04.13
Verrugato
Verrugato
2017.06.01
Sargo Bicudo
Sargo Bicudo
2017.06.18
Blue Runner
Blue Runner
2017.08.21
Abadejo
Abadejo
2017.09.03
Pollack (Pole Spear)
Pollack (Pole Spear)
2017.09.04
 • >>
 • >
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • <
 • <<
 • Página 2 / 5  (total 58)
 • RECORDES EUROPEOS