Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

  • >>
  • >
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • <
  • <<
  • Página 3 / 4  (total 45)
  • RECORDES EUROPEOS

Sargo Bicudo
Sargo Bicudo
2017.06.18
Blue Runner
Blue Runner
2017.08.21
Abadejo
Abadejo
2017.09.03
Pollack (Pole Spear)
Pollack (Pole Spear)
2017.09.04
Sargo
Sargo
2017.09.30
Tuna Albacore
Tuna Albacore
2017.10.02
Forkbeard
Forkbeard
2018.01.13
Dentudo (W)
Dentudo (W)
2018.01.24
Dentudo
Dentudo
2018.04.14
Corba
Corba
2018.06.02
San Pedro
San Pedro
2018.06.14
Seriola
Seriola
2018.07.20
  • >>
  • >
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • <
  • <<
  • Página 3 / 4  (total 45)
  • RECORDES EUROPEOS