Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • <
 • <<
 • Página 4 / 5  (total 58)
 • RECORDES EUROPEOS

Corvina
Corvina
2019.08.25
Dorado
Dorado
2019.09.10
Dorade
Dorade
2019.09.29
Dentudo
Dentudo
2019.11.09
Turbot
Turbot
2019.12.27
Lubina
Lubina
2020.01.06
Atlantic Wreckfish
Atlantic Wreckfish
2020.01.12
Sargo
Sargo
2020.01.25
Anjova (Pole Spear)
Anjova (Pole Spear)
2020.01.26
Mero
Mero
2020.03.12
Brill
Brill
2020.04.21
Bacoreta
Bacoreta
2020.07.11
 • >>
 • >
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • <
 • <<
 • Página 4 / 5  (total 58)
 • RECORDES EUROPEOS