Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • <
 • <<
 • Página 4 / 5  (total 55)
 • RECORDES EUROPEOS

San Pedro
San Pedro
2019.08.09
Wolffish
Wolffish
2019.08.11
Corvina
Corvina
2019.08.25
Dorado
Dorado
2019.09.10
Dorade
Dorade
2019.09.29
Mullet
Mullet
2019.10.11
Dentudo
Dentudo
2019.11.09
Turbot
Turbot
2019.12.27
Lubina
Lubina
2020.01.06
Atlantic Wreckfish
Atlantic Wreckfish
2020.01.12
Sargo
Sargo
2020.01.25
Anjova (Pole Spear)
Anjova (Pole Spear)
2020.01.26
 • >>
 • >
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • <
 • <<
 • Página 4 / 5  (total 55)
 • RECORDES EUROPEOS