Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • <
 • <<
 • Página 5 / 6  (total 64)
 • RECORDES EUROPEOS

Barred Hogfish
Barred Hogfish
2020.09.28
Plaice (Pole Spear)
Plaice (Pole Spear)
2020.10.08
Red Scorpionfish
Red Scorpionfish
2020.12.05
Cusk
Cusk
2021.03.14
Mujel
Mujel
2021.03.21
Lichia (Pole Spear)
Lichia (Pole Spear)
2021.03.23
Ling
Ling
2021.03.31
Pollock
Pollock
2021.09.08
Red Mullet
Red Mullet
2021.11.26
Spotted Sea Bass
Spotted Sea Bass
2022.02.08
Rascazo
Rascazo
2022.03.10
Turbot
Turbot
2022.05.29
 • >>
 • >
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • <
 • <<
 • Página 5 / 6  (total 64)
 • RECORDES EUROPEOS