Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

  • 5
  • 4
  • 3
  • <
  • <<
  • Página 5 / 5  (total 53)
  • RECORDES EUROPEOS

Atlantic Wreckfish
Atlantic Wreckfish
2020.01.12
Sargo
Sargo
2020.01.25
Anjova (Pole Spear)
Anjova (Pole Spear)
2020.01.26
Mero
Mero
2020.03.12
Brill
Brill
2020.04.21