Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

White Grouper (W)

White Grouper (W)
 Haga clic en la lupa para ver el zoom 
White Grouper (W)
Referencia : 2016.04.17
WORLD RECORD (Women speargun)
Scientific name: Epinephelus aeneus
Weight: 6.2kg
Diver: Jenna Apokotos
Location: Greece
Country: Greece