Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • <
 • <<
 • Página 5 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award

Poulpo
Poulpo
2009.05.09
Pulpo
Pulpo
2009.06.04
Seriola
Seriola
2009.06.05
Saithe
Saithe
2009.07.05
San Pedro
San Pedro
2009.07.09
Barracuda
Barracuda
2009.08.00
Salmon
Salmon
2009.08.07
Bacalao
Bacalao
2009.10.00
Bonito
Bonito
2009.10.24
Pink Dentex
Pink Dentex
2009.11.01
Lubina
Lubina
2010.00.00
Lubina
Lubina
2010.00.01
 • >>
 • >
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • <
 • <<
 • Página 5 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award