Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • <
 • <<
 • Page 2 / 5  (total 53)
 • EUROPEAN RECORDS

Yellowfin Tuna
Yellowfin Tuna
2015.07.07
Yellowmouth Barracuda
Yellowmouth Barracuda
2015.09.21
Angler
Angler
2015.12.28
White Grouper (W)
White Grouper (W)
2016.04.17
Red Porgy
Red Porgy
2016.06.22
Goldblotch grouper
Goldblotch grouper
2016.07.29
Atlantic Cod
Atlantic Cod
2016.09.10
Atlantic Cod (Pole spear)
Atlantic Cod (Pole spear)
2016.09.11
Pollack
Pollack
2016.10.10
Dusky Grouper
Dusky Grouper
2017.04.13
Shi Drum
Shi Drum
2017.06.01
Little Tunny
Little Tunny
2017.06.12
 • >>
 • >
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • <
 • <<
 • Page 2 / 5  (total 53)
 • EUROPEAN RECORDS